Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līču lauki”, kadastra Nr.6094 004 0026, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 15.06.2017., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2017. gada 15 jūnijā, plkst.10.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā noteikta līdz 14.06.2017. plkst.17.00. Izsoles sākumcena – 30705,00 EUR, izsoles solis – 3000 EUR. Reģistrācijas maksa – 50,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 3070,50 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

Lēmums  Pielikums Nr.1    Izsoles noteikumi Pielikums Nr. 2