Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

2019. gada 20. decembrī Aglonas novada dome rīko kustamās mantas atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā:  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads.

Kustamā īpašuma nosaukums Kustamā īpašuma nosacītā cena Nodrošinājuma nauda Reģistrācijas maksa Izsoles norises laiki
Traktors MTZ-82 L EUR 1750,00 EUR 175,00 EUR 10,00 20.12.2019. plkst. 10.00
Traktora piekabe 2 PTS – 4 EUR 420,00 EUR 42,00 EUR 10,00 20.12.2019. plkst. 11.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz izsoles noteikumos minētie dokumenti līdz 19.12.2019. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122,  SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē Somersētas iela 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā  no 2019. gada 2. decembra līdz 2019. gada 19. decembrim darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00 vai Aglonas novada domes mājaslapā www.aglona.lv. Tālrunis informācijai: 29120631.

Izsoles noteikumi 2PTS-4

Izsoles noteikumi MTZ – 82L

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS