Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

 Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

 

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē katru darba dienu no 2015. gada 30. janvāra līdz 2015. gada 19. februārim vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv

Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 19.febrāra plkst.17.00

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. Tālr.29120631.

Izsoles noteikumi MITSUBISHI atakartota

Izsoles noteikumi UAZ atkartota februari

Izsoles noteikumi VOLVO atkartota februari

Izsoles noteikumi VW Caravelle atkartota