Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par līdzdalības iespējām Aglonas novada izglītības attīstības koncepcijas 2017.-2023. gadam izstrādes procesā

Aglonas novada izglītības attīstības koncepcija 2017.-2023.gadam ir vietējās nozīmes vidēja termiņa izglītības nozares plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar LR Attīstības plānošanas sistēmas likuma hierarhiju un ir pamats Aglonas novada domes un visu izglītības iestāžu rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Aglonas novada izglītības attīstības koncepcijas 2017. – 2023. gadam mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu par Aglonas novada izglītības iestādēm, to piedāvātajiem pakalpojumiem un izglītības jomas situāciju kopumā, kā arī atspoguļot novada izglītības attīstības stratēģiskos virzienus, prioritāros mērķus un plānotās rīcības 7 gadu periodam.

Visi interesenti aicināti iepazīties ar Aglonas novada izglītības attīstības koncepciju sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada pašvaldības Attīstības plānotājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv