Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Ar Aglonas novada domes 24.09.2020. lēmumu (prot. Nr. 20, 5.§) “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040509,  kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tiek nodota lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā 1. redakcija publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts četras nedēļas (no 2020. gada 5. oktobra līdz 2020. gada 1. novembrim).
Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti ar lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

  •  Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).
  •  Aglonas pašvaldības mājaslapas www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība.
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu,  1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2020. gada 27. oktobrim:

  • Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304;
  • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi padome@aglona.lv;
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot priekšlikumus par teritorijas plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas – teritorijas plānotājas, projektu vadītājas Lāsmas Stroles – Krasovskas; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv