Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Āpši” izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atkārtotu, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Āpši”, kadastra Nr.6072 001 0097, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2019. gada 11. jūnijā, plkst. 10.00. Izsoles sākumcena – 4320,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 432,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes Lietvedības un komunikācijas nodaļā (Somersētas iela 34, Aglona) vai šeit:  izsoles noteikumi_ Āpši .

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs,  Aglonas novada domes Zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv