Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dzilnīši” izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dzilnīši”, 2,03 ha kopplatībā, kadastra Nr.6094 005 0455, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2020. gada 14. janvārī, plkst. 12.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedībā noteikta līdz 13.01.2020. plkst.17.00. Izsoles sākumcena – 2820,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 282,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

Vairāk par izsoli lasiet: izsoles noteikumi_Dzilnīši

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv