Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Nomadi”, kadastra Nr.6094 002 0076, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv.

Īpašums apskatāms darbdienās līdz 07.12.2018., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573.

Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2018.gada 7. decembrī, plkst.10.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā noteikta līdz 06.12.2018. plkst.17.00.

Izsoles sākumcena – 2467,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 246,70 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

Izsoles noteikumi “Nomadi”

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, Zemes lietu speciālists