Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “KS Šķeltaiņi”, kadastra Nr.6094 004 0222, 1,5 ha platībā, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads.

 Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2019. gada 11. novembrī plkst. 10.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedībā noteikta līdz 08.11.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 1280,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 128,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

 Īpašums apskatāms darbdienās līdz 11.11.2019., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573.

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLES NOTEIKUMU PIELIKUMI

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv