Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Aglonas novada dome izsludina nekustamā īpašuma „Avenītes”, kadastra Nr.6072 001 0070, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, izsoli, kas norisināsies 2019. gada 10. decembrī, plkst.10.00  Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.

Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedībā noteikta līdz 09.12.2019. plkst. 17.00. Izsoles objekta nosacītā cena – 10300,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 1030,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122 ar atzīmi: „nodrošinājuma nauda objekta „Avenītes”, izsolei”.

Vairāk par izsoli lasiet: izsoles_ noteikumi_ Avenītes

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv