Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Aglonas novada dome izsludina nekustamā īpašuma „Avenītes”, kadastra Nr.6072 001 0070, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, izsoli, kas norisināsies 2019. gada 10. decembrī, plkst.10.00  Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.

Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedībā noteikta līdz 09.12.2019. plkst. 17.00. Izsoles objekta nosacītā cena – 10300,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 1030,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122 ar atzīmi: „nodrošinājuma nauda objekta „Avenītes”, izsolei”.

Vairāk par izsoli lasiet: izsoles_ noteikumi_ Avenītes

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS