Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaundzemi” izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaundzemi”, kadastra Nr.6094 005 0466, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads.

Izsole notiks Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā 2021. gada 13. aprīlī plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573.  Reģistrēšanās izsolei novada domes klientu apkalpošanas centrā noteikta līdz 12.04.2021. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 12 700,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 1270,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes nodokļu maksātāja Nr.90000065754 kontā LV93TREL980237302900B.

IZSOLES NOTEIKUMI