Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielmaņi” izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lielmaņi”, kadastra Nr. 7642 005 0241, Aglonas pagasts, Aglonas novads.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads) un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 08.01.2021., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads) 2021. gada 8. janvārī plkst. 10.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes Klientu apkalpošanas centrā noteikta līdz 07.01.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 4 370,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 437,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr. 90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

izsoles noteikumi Lielmaņi