Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zraževski” izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zraževski”, kadastra Nr. 6058 001 0049, Grāveru pagasts, Aglonas novads.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 11.12.2020., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2020. gada 11. decembrī plkst. 10.00.
Reģistrēšanās izsolei novada domes Klientu apkalpošanas centrā noteikta līdz 10.12.2020. plkst. 17.00.
Izsoles sākumcena – 3 200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.
Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 320,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.
izsoles noteikumi Zraževski