Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nomas tiesību izsoli

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 2020. gada 4. jūnija lēmumu (protokols Nr. 13), novada dome 2020. gada 18. jūnijā plkst. 11.00 novada domes zālē rīko nomas tiesību izsoli par pašvaldībai piederošām septiņām stiklaplasta laivām. Nosacītā cena EUR 30,00 nomas maksa mēnesī. Izsoles solis EUR 5,00. Pieteikties izsolei Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā līdz 2020. gada 17. jūnijam plkst. 16.00.

Nodrošinājuma nauda EUR 15,-. Reģistrācijas maksa EUR 10,00 jāpārskaita uz Aglonas novada domes norēķinu kontu  LV47UNLA0026000130122  ar atzīmi: dalība nomas tiesību izsolē.

Izsoles noteikumi_

Kontaktpersona: novada domes juriste I.Klindžāne, tālrunis: 65324570.

Informāciju iesniedza:  Inta Klindžāne, novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv