Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par pašvaldības īpašuma atsavināšanu

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 2019. gada 28. jūnija lēmumu (protokols Nr. 11; 19 §), novada dome pārdod par brīvu cenu demontāžai un aizvešanai Aglonas novada pašvaldībai piederošo būvi: saimniecības ēku (guļbūve) 36,6 kv.m. platībā ar adresi Somersētas ielā 12, Aglonā Aglonas novadā, kadastra apzīmējums 76420040128002.

Nosacītā cena EUR 232,00. Ar būves nojaukšanu un aizvešanu saistītos izdevumus sedz pircējs. Pieteikties Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā līdz 2019. gada 23. jūlijam. Kontaktpersona: novada domes izpilddirektore I.Poga, tālrunis: 27805820.

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS