Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par pašvaldības īpašuma atsavināšanu

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 2019. gada 28. jūnija lēmumu (protokols Nr. 11; 19 §), novada dome pārdod par brīvu cenu demontāžai un aizvešanai Aglonas novada pašvaldībai piederošo būvi: saimniecības ēku (guļbūve) 36,6 kv.m. platībā ar adresi Somersētas ielā 12, Aglonā Aglonas novadā, kadastra apzīmējums 76420040128002.

Nosacītā cena EUR 232,00. Ar būves nojaukšanu un aizvešanu saistītos izdevumus sedz pircējs. Pieteikties Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā līdz 2019. gada 23. jūlijam. Kontaktpersona: novada domes izpilddirektore I.Poga, tālrunis: 27805820.

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv