Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82.1 un traktora piekabes ROU-6 izsoli

22. augustā plkst. 10.00 Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā:  Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.

Kustamā īpašuma nosaukums Kustamā īpašuma nosacītā cena Nodrošinājuma nauda Izsoles norises laiki
Traktors MTZ-82.1 EUR 1750,00 EUR 175,00 22.08.2018Plkst. 10.00
Traktora piekabe ROU-6 EUR 480,00 EUR 48,00 22.08.2018.Plkst. 10.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122,  SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā  no 2018. gada 6.augusta līdz 2018. gada 21. augustam darba dienās no plkst. 8.30 – 12.30  un no plkst. 13.00- 17.00 vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv

IZSOLES NOTEIKUMI:

Izsoles noteikumi MTZ-82.1

Izsoles noteikumi ROU-6

Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 21. augustam plkst. 17.00

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Aivaru Rivaru, mob. tālr. 29120631.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv