Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes ROU-6 izsoli

Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā:  Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.

Kustamā īpašuma nosaukums Kustamā īpašuma nosacītā cena Nodrošinājuma nauda Izsoles norises laiki
Traktora piekabe ROU-6 EUR 600,00 EUR 60,00 20.06.2018.Plkst. 10.00

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122,  SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā  no 2018. gada 06. jūnija līdz 2018.gada 19.jūnijam darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no plkst. 13.00- 17. 00 vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv

IZSOLES NOTEIKUMI: 

Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 19. jūnijam  plkst. 17.00

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Aivaru Rivaru, mob. tālr. 29120631.

Informācija lejupielādei (Precizēta 06.06.2018.):

Lejuplādēt66 downloads