Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par pašvaldības pasākumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “ Par ārkārtējās situācijas  izsludināšanu,  Aglonas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās tiek ieviesti sekojoši ierobežojumi:

 • No 13. marta līdz 14. aprīlim pārtraukt mācību procesa norisi klātienē vispārizglītojošās mācību iestādēs: Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola, nodrošinot mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.
 • Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
 • No 13. marta līdz 14. aprīlim pārtraukt profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumus Aglonas Bazilikas Kora skolā un Aglonas BJBLPC “Strops”. Iestādes tiek slēgtas apmeklētājiem.
 • No 13. marta atcelt visus plānotos pašvaldības publiskos, kultūras un sporta pasākumus.
 • Izsludināt karantīnu Aglonas novada sociālās aprūpes centrā “Aglona”.
 • No 13. marta Aglonas novada pašvaldība iedzīvotājiem pakalpojumus sniegt attālināti. Iesniegumus lūdzam sūtīt pa pastu vai ielikt (ievietotus aploksnē) šim nolūkam uzstādītajā pasta kastītē pie domes ieejas durvīm. Domes deputātu plānotās iedzīvotāju pieņemšanas tiks organizētas attālināti – iedzīvotāji pieņemšanas laikā ar deputātu varēs sazināties pa tālruni: Aglonas pagasts- 66954801, e-pasts: padome@aglona.lv;  Grāveru pagasts -65629718, e-pasts: graveri@aglona.lv; Kastuļinas pagasts -65652201, e-pasts: kastulina@aglona.lv; Šķeltovas pagasts- 65600826, e-pasts: skeltova@aglona.lv. Iestādes tiek slēgtas apmeklētājiem.
 • Lai reģistrētu dzimšanas vai miršanas faktu, lūdzam pirms apmeklējuma sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pa tālruni. Dzimšanas vai miršanas fakta reģistrācija tiks veikta klātienē, ierobežojot klātesošo personu skaitu. Lūdzam iedzīvotājus  sazināties ar pašvaldības speciālistiem, rakstot uz e-pastiem vai zvanot uz tālruņiem, kas norādīti pašvaldības mājaslapā, sadaļā KONTAKTI.
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS