Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par pašvaldības pasākumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī

Saturs atjaunots: 7.05.2020.

COVID 19: DROŠĪBAS PASĀKUMI AGLONAS NOVADĀ ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

ATCELTI VISI PUBLISKIE PASĀKUMI
Aglonas novadā līdz 12. maijam atcelti (vai pārcelti) visi kultūras pasākumi, kolektīvu mēģinājumi, treniņi, semināri, kursi un jebkuri citi publiski pasākumi visās pašvaldības iestādēs.

 SKOLĀS MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

AGLONAS NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBS
Novada domes administrācija apmeklētājus klātienē nepieņem, bet pašvaldības darbs tiek turpināts. Nepieciešamības gadījumā ar Aglonas novada domes administrāciju aicinām sazināties pa tālruņiem: 6 53 24570 vai 6 53 24573, rakstīt e – pastu uz: padome@aglona.lv, izmantojot www.latvija.lv, vai atstāt iesniegumu pastkastītē pie Aglonas novada domes administrācijas ēkas ārdurvīm Somersētas ielā 34, Aglonā.
Dzīvesvietas deklarēšanai un arī citu pakalpojumu attālinātai saņemšanai aicinām izmantot portālu www.latvija.lv.

Aglonas novada domes Kases darbība pārtraukta līdz 12.maijam. Norēķinus aicinām veikt elektroniski vai arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Tālr.65324572. Nokavējuma  nauda par maksājumu termiņu nokavējumu netiek piemērota. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš pārcelts uz 15. maiju.

Domes deputātu plānotās iedzīvotāju pieņemšanas tiks organizētas attālināti – iedzīvotāji pieņemšanas laikā (ar deputātu varēs sazināties pa tālruni: 66954801).

Aglonas novada domes komiteju, komisiju un pagasta pārvalžu darbs tiks organizēts attālināti. Jautājumu izskatīšana, kur ir nepieciešams klātienes  kontakts, tiek atliktas līdz 12. maijam.

PAGASTU PĀRVALŽU DARBS
Aglonas novada pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņems līdz 12. maijam.
Nepieciešamības gadījumā ar attiecīgo pagasta pārvaldi aicinām sazināties pa tālruņiem un e – pastiem. Pagastu pārvalžu kontakti: Grāveru pagasts: graveri@aglona.lv, tālr. +371 65629718; Kastuļinas pagasts: kastulina@aglona.lv, tālr. +371 65652201; Šķeltovas pagasts: skeltova@aglona.lv, tālr. +371 65600826.

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS
Sociālā dienesta speciālisti iespēju robežās konsultēs klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu. Aglonas novada Sociālā dienesta kontakti: 65320055, 29403536, e-pasts: arija.persevica@aglona.lv.
Iesniegumus izskatīšanai atstāt pastkastītē pie Aglonas novada domes administrācijas ēkas ārdurvīm Somersētas ielā 34, Aglonā. Mājas aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts kā iepriekš.

SAC “Aglona” līdz 12. maijam ierobežo klientu pārvietošanos ārpus centra teritorijas, liedz ciemiņu un radinieku apmeklējumus. Jautājumu gadījumā kontakti: sac@aglona.lv, tālr. +371 25753996.

BĀRIŅTIESAS DARBS
Aglonas novada Bāriņtiesa nepieņem apmeklētājus līdz 2020. gada 12. maijam. Kontakti saziņai: valentina.krivane@aglona.lv, inta.klindzane@aglona.lv, tālr.26156238. Iesniegumus ievietot pastkastītē pie durvīm Aglonas BJBLPC “Strops” (Daugavpils ielā 8, Aglonā).
Sociālais dienests un bāriņtiesa, ievērojot individuālās drošības noteikumus, var ierasties personu dzīves vietā ārkārtas un krīzes situācijās.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS
Lai reģistrētu dzimšanas vai miršanas faktu, lūdzam pirms apmeklējuma sazināties ar nodaļas vadītāju pa tālruni: 65320055. Dzimšanas vai miršanas fakta reģistrācija notiks klātienē, ierobežojot klātesošo personu skaitu.

BŪVVALDES DARBS
Jautājumu gadījumā sazināties elektroniski: padome@aglona.lv, zvanot: 29484339, 29111369. Nepieciešamības gadījumā izmantot Būvniecības informācijas sistēmu bis.gov.lv.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv