Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par privatizācijai nodotajām zemes vienībām

Privatizācijai nodotie zemesgabali “Ozollejas” un “Vārpas”

“Ozollejas”, Aglonas pagastā, Aglonas novadā (kadastra Nr.7642 001 0045).

Zemesgabala platība – 1,47 ha.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabala nosacītā cena – 1 700 lati.

Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.

“Vārpas”, Aglonas pagastā, Aglonas novadā (kadastra Nr.7642 001 0028).

Zemesgabala platība – 1,59 ha.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabala nosacītā cena – 2 100 lati.

Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.

Privatizācijai nodotie zemesgabali un to robežu plāni apskatāmi elektroniski Privatizācijas aģentūras interneta mājas lapā: www.lpa.bkc.lv, sadaļā Privatizācijas iespējas.

Privatizācijas subjekti var iepazīties ar zemesgabalu privatizācijas noteikumiem un iesniegt apliecinājumus zemesgabalu privatizācijai Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2011.gada 31.maijam plkst.16.00.

Izsole notiks 2011.gada 10.jūnijā plkst.16.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Tālrunis uzziņām 67021419.