Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par publisko apspriešanu atļaujas izsniegšanai koku ciršanai ārpus meža zemes

Preiļu novada pašvaldības Aglonas pagasta pārvalde (Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.30 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktam) organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 72 augošo koku: 10 (desmit) bērzu, 10 (desmit) kļavu un 52 (piecdesmit divi) priežu ciršanu, kas atrodas publiski pieejamā teritorijā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420040006, Aglonas kapos, Ciriša iela 1, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304

Ciršanas ierosinātājs ir zemes īpašnieks: AGLONAS BAZILIKAS DRAUDZE.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.10.2021. līdz 03.11.2021.

Lūgums iedzīvotājiem, sabiedriskās apspriešanas laikā, iesniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski (pasta adrese: Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu nov. LV-5304) vai elektroniski  (e-pasts: padome @ aglona.lv), obligāti norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, vai e-pastu. Anonīmiem iesniegumi netiks ņemti vērā.

Aptaujas lapa

Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt darba laikā kontaktpersonām – Aglonas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Rivaram, tālr.: 29710802 vai zemes ierīkotājam Aināram Streļčam, tālr.: 29166259.

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, zemes ierīkotājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv