Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par tarifa projektu

 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” informē par tarifa projektu par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Cinīši”.


Sakarā ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk – SIA AADSO) 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonam “Cinīši”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, kas aprēķināta saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”, SIA AADSO ir ievietojusi paziņojuma publikāciju VSIA “Latvijas Vēstnesis”, kas apskatāma   ŠEIT.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Jūsu pašvaldības oficiālajā mājas lapā ievietot augstāk redzamo paziņojuma publikācijas saiti, lai Jūsu pašvaldības iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja iesniegt priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto un iesniegto tarifa projektu SIA AADSO.

Avots: SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv