Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pedagogi paaugstinājuši savu konkurētspēju

Līdz ar pavasara atnākšanu ir noslēdzies projekts „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kura ietvaros novadu pedagogiem bija iespēja piedalīties trijās aktivitātēs. Projekts darbību uzsāka 2009.gada nogalē.  Aglonas novadā, pēc teritoriālājām kvotām, projekta finansējums32447 lati, ar papildus finansējumu sestajam posmam3128 lati, kas deva iespēju piedalīties projektā 41 pedagogam, informējusi Aglonas novada projekta koordinatore I. Putāne.

Projektam bija seši darbības posmi, kuros atbalstu saņēma 85 novada skolu pedagogi.Vislielākā pedagogu interese bija trešajā aktivitātē, kurā skolu komisijas novērtēja sava pedagogu darba kvalitāti. Šajā aktivitātē piedalījās73 pedagogi,  otro aktivitāti  – pilnveidot savu pedagoga kvalitāti apmeklējot kursus, izmantoja 12 pedagogi. Pieprasītākie kursi bija darbam apvienotajās klasēs, darbs ar skolēniem, kuriem ir attīstības traucējumi. Trešajā aktivitātē pedagoga darbības kvalitāte tika vērtēta piecās pakāpēs, pirmās trīs pakāpes pedagoga  darbības skolas ietvaros, ceturtā – pedagoga darbība novada ietvaros,  piektā valsts līmenī. Pēc  visu sešu posmu pedagogu novērtēšanas komisiju noslēguma protokoliem mūsu novadā pirmā pakāpe piešķirta četriem, otrā  astoņiem, trešā 50 un ceturtā 4 pedagogiem

Aglonas novada projekta koordinatore Ingrīda Putāne vissirsnīgāko paldies par līdzdalību projektā izsaka pedagogu atlases komisijai un arī skolu pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas komisijām.

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta īstenošanas līgums nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./IPIA/VIAA/001