Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pieaugušo izglītības projekts aicina mācīties

Aglonas novada pašvaldība ir starp tām 64 Latvijas pašvaldībām, kurās ar šī gada 5. oktobri tika uzsākta pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Šī ES fondu projekta ietvaros ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējuma palīdzību.

Pirmā pieteikšanās mācībām izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Tās ir:
-būvniecība,
-ITK, elektronikas nozare,
-kokapstrāde,
-metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības.

Ja jūs esat strādājoša vai pašnodarbināta persona vecumā no 25 gadiem un vēlaties apgūt jaunu specialitāti, paaugstināt kvalifikāciju vai iegūt diplomu specialitātē, kurā jūs strādājat pašlaik, tad vispirms iepazīstieties ar projekta mācību piedāvājumiem vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

Tur atradīsiet informāciju par mācību programmām un mācību iestādēm, kuras tās realizē, pieteikšanās kārtību, mācību organizāciju, kā arī mācību programmas stundu skaitu un līdzfinansējuma apjomu.

Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Mums tuvākās izglītības iestādes ir Aglonas vidusskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzeknes tehnikums, Daugavpils tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Malnavas koledža. Profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmas piedāvā arī SIA “Mācību centrs Austrumi” (Rēzeknē), SIA “Latgales mācību centrs” (Rēzeknē), biedrība “Four-E” (Rēzekne), mācību centrs “Buts”, “Alfa”, “ Fibra”, SIA mācību centrs “Austrumvidzeme”, kuri savas programmas sola realizēt arī Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Līvānos.

Pieteikšanās notiek līdz 6.novembrim, klātienē iesniedzot dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē. Ja strādājošais ir trūcīga vai maznodrošināta persona, pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta, jo maznodrošinātajām un trūcīgajām personām mācības būs pilnīgi bez maksas, kā arī būs pieejama ceļa izdevumu līdz mācību iestādei kompensācija.

Mācības sāksies 2018.gada janvārī, un to ilgums būs atkarīgs no izvēlētās mācību programmas.

Projekts ilgs līdz 2022.gada 31.decembrim, un katru gadu (sākot ar 2018.gada janvāri) tiek plānotas vairākas pieteikšanās kārtas, kurās būs piedāvātas citas nozares un programmas. Katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības varēs izmantot tikai vienu reizi.

Lai saņemtu informatīvu konsultāciju par projektu, noskaidrotu savu atbilstību mērķauditorijai, piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu, kā arī pieteikšanās kārtību, aicinām vērsties pie projekta koordinatores Valentīnas Ondzules ( Daugavpils iela 6, Aglonas vidusskola, e-pasts:valentinaondzule@inbox.lv, tālr. 26457516).

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022.gada 31.decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Informāciju iesniedza: Valentīna Ondzule, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv