Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Piecas godalgas dziedātāju konkursā iegūst aglonieši

30.janvārī Daugavpils mūzikas vidusskolā  notika VII  Staņislava Broka Jauno dziedātāju  konkurss, kurā izskanēja gandrīz 50 priekšnesumu. Ļoti  veiksmīga uzstāšanās bija Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņiem, informējusi Aglonas bazilikas Kora skolas direktore Ieva Lazdāne.

 

 

 

 

Divas pirmās vietas:

Armīnam Prusakam jaunākajā  zēnu grupā (sk. I. Soldāne);

Beātei Soldānei  vecākajā  meiteņu grupā (sk. I. Soldāne).

Trīs otrās vietas:

Sandim Girsam   – vecākajā  zēnu grupā (sk. I. Soldāne);

Vokālajam ansamblim  – vecākajā grupā (sk. I. Ļeonova);

Vokālajam trio (sk. I. Ļeonova).

Jaunākajā solistu grupā piedalījās Aglonas bazilikas Kora skolas 1.klases audzēkne Patrīcija Reščenko un guva lielisku  pieredzi nākošajiem  konkursiem.

Visi dalībnieki izpildīja divas latgaliešu tautas dziesmas – vienu  obligāto un vienu pašu  izvēlētu.  Konkursu vērtēja žūrijas komisija – Terēzija Broka. Aivars Broks, Vanda Drobiševska, Ilona Sajevska.

Šajā  konkursā pirmo reizi bija īpašas  Terēzijas Brokas  balvas. Tās pavisam bija četras,  divas  no tām  atceļoja uz Aglonu.  Beāte Soldāne saņēma foto  albumu ar oriģinālo Staņislava Broka fotogrāfiju, kas pašas Terēzijas parakstīta.

Armīnam slavenā  diriģente dāvināja sniegavīru ar augšup paceltām rokām – ar domu, ka Armīns varētu  kļūt par  diriģentu.

Liels paldies skolotājām Ivetai, Irēnai par lielo ieguldīto  darbu, gatavojot  audzēkņus konkursam. Skolotājas vienmēr  strādā ļoti pašaizliedzīgi, bet liels prieks, ka šoreiz sasniegti  tik labi rezultāti. Paldies visiem audzēkņiem – konkursa dalībniekiem -, ka  “ļāvāties, uzticējāties, ņēmāt  vērā” savu  skolotāju ieteikumus.

Paldies koncertmeistarei Jacintai, par atsaucību, profesionalitāti. Skolotājai  Jacintai,   gatavojoties konkursam un   konkursā bija patiesi daudz ko darīt, jo konkursa organizatori solistu  kategorijā, kā obligātās bija izvēlējušies tautas  dziesmas Alfrēda Kalniņa  apdarē, kur klavieru pavadījumi  ir ļoti izvērsti, krāšņi, gandrīz ar orķestrālu  skanējumu. Skolotāja Jacinta veiksmīgi  tika galā, uzmanīgi  atbalstīja mūsu  jaunos  dziedoņus  konkursā.

Paldies Aglonas novada domei par transportu, paldies  brīnišķīgajam šoferim Dainim! Paldies audzēkņu  vecākiem par  sapratni un atbalstu!

Prieks, ka nākošajā  dienā pēc konkursa  siltus apsveikuma vārdus un saldumus konkursa dalībniekiem veltīja bazilikas prāvests Daumants Abrickis.

 LEPOJAMIES  ar mūsu  skolotājiem un audzēkņiem!