Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Piena ražotājiem tiks piešķirts 7,6 miljoni eiro liels atbalsts

Piena ražotājiem tiks piešķirti 7,6 miljoni eiro par piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanu. Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas regulāri nodod pienu pārstrādei; to plānots izmaksāt 2015. gada septembrī.


Ir noteikta atbalsta diferenciācija – par govīm ar izslaukumu līdz 6999 kg, pirmpienēm un govīm ar vēl nenoteiktu produktivitāti ir paredzēts vienreizējs maksājums 45 eiro, bet par augstražīgām govīm – 60 eiro ( ja izslaukums ir no 7000 līdz 8999 kilogramiem) vai 70 eiro (izslaukums ir vismaz 9000 kilogramu).

Lai saņemtu atbalstu, šķirnes dzīvnieku organizācijas līdz šā gada 1.septembrim iesniedz apsekoto ganāmpulku īpašnieku sarakstus LAD, tajos iekļaujot tos lauksaimniekus, kuriem ganāmpulki ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā un kuri 2015. gadā periodā no 1.janvāra līdz 1.augustam katru mēnesi ir nodevuši pienu pārstrādei.

Minētais valsts atbalsts ļaus saglabāt ražošanas apjomu un nodrošinās augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā.

 Avots: Lauku atbalsta dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv