Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei!

Pienākot jaunam mācību gadam atgādinām, ka pašvaldībā ir paredzēts pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.

Aglonas novada Sociālais dienests informē, ka mūsu novada trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes var saņemt šādus pabalstus:
• skolas piederumu iegādei pirmklasniekiem 21,34 eiro apmērā, ko izmaksā vienu reizi gadā trūcīgām ģimenēm;
• skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm.
Lai šos pabalstus saņemtu, vecākiem ir jāiesniedz rakstveida iesniegums Aglonas novada Sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem pārvaldēs.
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kurās ir bērni vecumā  no 5 gadiem līdz 16 gadiem var saņemt skolas piederumu komplektus, uzrādot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa apliecinošu izziņu.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv