Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei!

Pienākot jaunam mācību gadam atgādinām, ka pašvaldībā ir paredzēts pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.

Aglonas novada Sociālais dienests informē, ka mūsu novada trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes var saņemt šādus pabalstus:
• skolas piederumu iegādei pirmklasniekiem 21,34 eiro apmērā, ko izmaksā vienu reizi gadā trūcīgām ģimenēm;
• skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm.
Lai šos pabalstus saņemtu, vecākiem ir jāiesniedz rakstveida iesniegums Aglonas novada Sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem pārvaldēs.
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kurās ir bērni vecumā  no 5 gadiem līdz 16 gadiem var saņemt skolas piederumu komplektus, uzrādot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa apliecinošu izziņu.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS