Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Piešķirtas pirmās mācību stipendijas mūzikā un mākslā

Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” uzraudzības padomē, tika pieņemts lēmums par mācību stipendiju piešķiršanu mūzikā un mākslā. Stipendijas tiks izmaksātas kā mācību maksas segšana mūzikas un mākslas skolās 20 audzēkņiem, kas ir talantīgi, ar labiem rezultātiem piedalās konkursos un teicami mācās.

„Līdztekus pamatizglītībai, gribam atbalstīt arī bērnu papildus izglītību, paplašinot redzesloku un rosinot bērnos radošo garu. Stipendijas tiek piešķirtas no iedzīvotāju veiktajiem ziedojumiem. Lielu paldies sakām ikvienam, kas ir ziedojis Viduslatgales pārnovadu fondam, jo tikai ar jūsu visu atbalstu mēs varam palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams. Mācību stipendijas svinīgi tiks pasniegtas Valsts svētku pasākumos Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novados.

Aglonas novadā mācību stipendijas ir piešķirtas:

Alisei Ivbulei – stipendija mūzikā

Elīnai Ziemelei – stipendija mūzikā

Katrīnai Valainei – stipendija mūzikā

Dacei Daukštei – stipendija mūzikā

Viduslatgales pārnovadu fonda vārdā apsveicu visus stipendiātus, viņu ģimenes un skolotājus un novēlu radošus panākumus arī turpmāk.

Ja kāds vēlas ziedot šim vai citam mērķim, to var izdarīt pārskaitot ziedojumu uz fonda rekvizītiem:

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” Reģ. nr. 40008210954

AS „SEB Banka” LV35UNLA0050021079970

Informāciju iesniedza Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle Valija Vaivode.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv