Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Piešķirts līdzfinansējums bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra ar Preiļu novada pašvaldību sadarbības līgumu par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu, Preiļu novada pašvaldība aicināja pieteikties ikvienu interesentu – potenciālo nometņu organizētāju, kas šajā vasarā vēlētos organizēt nometnes jaunizveidotā Preiļu novada bērniem un jauniešiem. 

Iepirkuma “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana” (PND 2021/28) ietvaros tika saņemti 3 bērnu un jauniešu nometņu pieteikumi – divi no Preiļu novada pašvaldības dibinātajām iestādēm un viens no biedrības (NVO). Pieteikumu vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt visus pieteikumus.

2021. gada vasaras brīvlaikā – augustā – programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”  ietvaros, Preiļu novada tiks organizētas šādas bērnu un jauniešu  nometnes:


Programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” mērķis ir nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, veicināt to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.Maksimālais finansiālais atbalsts nometnes organizēšanai programmas ietvaros ir 19 eiro dienā par viena bērna dalību nometnē. Kopējais piešķirtais līdzfinansējums triju nometņu organizēšanai ir 7125 euro. Nometņu darbībā tiks iesaistīti 75 Preiļu novada bērni un jaunieši.

Informāciju iesniedza: Aija Caune, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore, 29221574, aija.caune@preili.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas pagasta pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv