Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pilngadības svētki Kastuļinā

31. augustā Kastuļinas TN astoņi pagasta jaunieši tika sumināti Pilngadības svētkos. Novēlējumi un sirsnīgi apsveikumi tika teikti Edgaram Barovskim, Karīnai Kirillovai, Karīnai Nikitinai, Andrejam Mikulovam, Sandrai Reščenko, Viktoram Kitajevam, Irīnai Zvidriņai un Sergejam Zdanovskim.

Pilngadību ar nepacietību gaida katrs jaunietis, domājot, ka tā ir neierobežota brīvība, pārredzams un taisns dzīves ceļš. Reizēm tiek aizmirsts, ka pilngadības sasniegšana galvenokārt ir atbildība pret savu ģimeni, pret savu dzimto vietu, pret savu valsti.
Novēlu mūsu jauniešiem turpināt sekmīgi mācīties, ar optimismu un prieku iet pa dzīvi!

Tālāk jaunība un ceļš pret kalnu būs,
Un ne vienmēr tur būs gluda iela.
Šodien Tu kā strauts, kas šalcot plūst
Izej straumē varenā un lielā
Tālāk – jaunība un ceļš pret kalnu būs!

I. Nikitina
Kastuļinas Tautas nama vadītāja

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv