Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pilsoniskās iniciatīvas akcija “Es Aglonai” ir noslēgusies

Saturs atjaunots: 12.10.2016.

Šī gada 30. jūlijā Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” projekta Nr.2016.LV/NVOF/PSA/067 “Viens otram līdzās” ietvaros rīkoja pilsoniskās iniciatīvas akciju “Es – Aglonai”, kas notika Aglonas novada svētku laikā.

Biedrības pārstāvji aicināja iedzīvotājus apmeklēt akcijas telti, lai iepazīstinātu ar biedrības “Neaizmirstule” darbu un piedāvāja aizpildīt anketu, atbildēt uz jautājumiem, izteikt savu viedokli par dzīves kvalitāti Aglonas novadā. Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās akcijā (aptuveni 100 personas), izrādīja ieinteresētību novada dzīves veidošanā un attīstībā, atbildot uz jautājumiem, izsakot savus ierosinājumus, novērtējot pakalpojumu kvalitāti novadā. Akcijas laikā bija vērojama pilsoniskā aktivitāte un atgriezeniskā saite, kā arī cilvēku neviltota interese un prieks par to, ka viņu idejas var būt noderīgas novadam. Kopumā tika aizpildītas 67 anketas, sniedzot atbildes uz 13. jautājumiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju un viesu viedokli, apkopot priekšlikumus par dzīvi novadā un turpmākajām iespējām veidot pievilcīgāku vidi novadā. Kopumā iedzīvotāji pozitīvi novērtēja Aglonas novadu, dzīves un darba iespējas tajā, vienlaicīgi norādot uz lieliem un maziem darbiem, kas būtu jāpaveic pašvaldībai, pašiem iedzīvotājiem, nevalstiskajam sektoram. Aptaujas laikā iedzīvotāji tika rosināti iesaistīties brīvprātīgā darbā un pašiem kļūt par sev patīkamas vides veidotājiem. Aptauja bija anonīma un aptaujas rezultāti publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums ir pieejams biedrības mājas lapā www.neaizmirstule.lv, kā arī iesniegts Aglonas novada domei.

Aptaujas ANKETU_APKOPOJUMS

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, biedrība “Neaizmirstule”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv