Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pirmā skolas diena Priežmalas pamatskolā

Saturs atjaunots: 10.09.2012.

Kā mazas skudras tek uz lielu pūzni, tā mūsu bērni šodien devās uz savu dzimto skolu. Daži kāpa  skolas kalnā priecīgi, jo tā bija pirmā skolas diena, daži ar satrauktu sirdi, jo apzinājās, ka pavasarī būs jāsaka ardievas skolai. Daži sajūsmā satikās ar draugiem pēc brīvlaika, daži skuma pēc skaistās vasaras. Cik dažādi mēs esam! Taču visus vieno kopīgs darba cēliens.

Pulksten 9.00 skolas zvans sasauca visus uz svinīgo gada sākuma līniju. Tajā piedalījās gan skolēni, gan kupls skaits vecāku, vecvecāki, gan pedagogi.It  kā ierasti, tomēr saviļņojoši mēs savā pulkām uzņēmām mazos pirmklasniekus, kurus mīļi un lepni pie rokas ieveda 9. klases skolēni. 2. klases skolniece Patrīcija dalījās atmiņas  par 1. klases iespaidiem. Mazie skolnieciņi katrs iepazīstināja ar sevi, skanēja arī dziesma 1. klases skolēna Elmāra izpildījumā. Apsveikuma uzrunas teica svinīgās līnijas viesi – Aglonas novada domes priekšsēdētājs I. Reščenko, skolas padomes priekšsēdētāja J. Murāne. Mūsu skolas bijušie audzēkņi Lilija un Sergejs Bekiši sirsnīgi sveica svētkos un uzdāvināja pirmsskolas bērniem rotaļlietas. Tas bija patīkams pārsteigums.Varējām smaidīt un priecāties – mums ir sava skola, kura darbosies un visiem kopā būs iespēja priecāties par kopīgām uzvarām.

Priežmalas pamatskolā šogad mācības uzsāka 53 pamatskolas skolēni un 24 pirmsskolas skolēni. Darbu uzsāka 15 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki. Pirmo klasi apmeklēs 5 skolēni. Klases audzinātāji sagaidīja savus bērnus uzpostās telpās, lai vērotu, cik lieli visi paaugušies, lai parunātos, kā vasarā gājis, lai vienkārši izbaudītu satikšanās prieku. Neaizmirsa atgādināt par drošību skolā un tās apkārtnē.

Uzsākot jauno mācību gadu, gribu pateikties skolas kolektīvam par ieguldīto darbu, gatavojot skolu jaunam darbam cēlienam. Skolēniem novēlu, lai zināšanu apgūšanas prieks viņus pavada katru mācību dienu! Skolotājiem un ikkatram skolas darbiniekam novēlu gūt gandarījumu par paveikto, ik dienu rūpējoties par skolēniem, viņu veselību un drošību. Vecākiem novēlu pacietību, izturību, sapratni, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā! Lai drošības sajūta un lielā atklājuma prieks mūs pavada visus!

 Skolas direktore A. Guževa