Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Policija informē

Aglonas novadā periodā no 20. novembra līdz 16. decembrim VP LRP Preiļu iecirknī tika reģistrēti 29 notikumi.


Aglonas novadā tika reģistrēti 6 sadzīves konfliktu gadījumi.
Reģistrēts iesniegums par guļbūves zādzības faktu Aglonas pagastā, uzsākts kriminālprocess. Saņemta informācija no personas par iespējamo mobilā telefona zādzību no dzīvesvietas Aglonas pagastā, tiek veikta pārbaude.
Reģistrēts arī iesniegums no iedzīvotāja par iespējamo draudu izteikšanas faktu. Kastuļinas pagastā saņemta informācija no sievietes, par to, ka dzīvesvietā nav atgriezies vīrietis un viņa atrašanās vieta nav zināma – meklēšanas pasākumu gaitā vīrietis tika atrasts un nogādāts dzīvesvietā.
Konstatēti arī vairāki fakti par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā. Par konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām personām sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli, kā arī veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Fiksēti arī vairāki administratīvie pārkāpumi par gājēju ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, pārkāpējiem sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli.
Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrēts iesniegums no juridiskas personas par to, ka persona nepilda līgumā noteiktos pienākumus un atsakās apmaksāt līgumā noteikto naudas summu par iegādāto preci, uzsākta resoriskā pārbaude.
Reģistrēts 1 notikums par ceļu satiksmes negadījumu uz ceļa Aglona – Dagda, kas notika no sadursmes ar meža dzīvnieku.

Valsts policija aicina iedzīvotājus svētku gaidīšanas laikā un svinību laikā ievērot drošību. Izmantojot dažādus pirotehnikas izstrādājumus, lūgums neaizmirst par riskiem, ko var radīt to neatbilstoša lietošana vai slikta kvalitāte. Aicinām pirotehniku iegādāties tikai licencētos veikalos un nepirkt to no privātpersonām, kas tirgo nezināmas izcelsmes nesertificētus izstrādājumus. Tāpat rūpīgi iepazīties ar lietošanas pamācību un jāiegaumē drošības noteikumi. Pieaugušajiem jāievēro, lai pirotehniku neiegādātos un nelietotu bērni un jaunieši, kas nav sasnieguši likumā noteikto vecumu. Vecākiem lūgums bērniem izskaidrot šo līdzekļu lietošanas bīstamību un iespējamās sekas, glabāt tos bērniem nepieejamās un drošās vietās. Pirotehnika var kļūt par draudu cilvēkiem un apkārtējiem, ja to lieto pieaugušie alkohola vai citu apreibinošu vielu reibuma stāvoklī, kā arī, ja to dara stipra vēja apstākļos. Pirotehnisko izstrādājumu lietošana ir aizliegta uz ceļa brauktuvēm un ietvēm. Savukārt pirotehnisko raķešu lietošana aizliegta daudzdzīvokļu namu pagalmos. Svētku laikā lūgums rūpēties arī par saviem mājdzīvniekiem, pasargājot tos no radītā trokšņa un nodrošinot tiem drošu patvērumu slēgtās telpās vai nožogojumos. Pēc svētku salūta neatstāt izlietoto pirotehniku pagalmā, veikt to iepakojumu savākšanu pēc instrukcijā noteiktā laika, lai nepiegružotu apkārtējo vidi.
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 181. panta 3. daļa paredz: “Par uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma aprites noteikumu pārkāpšanu”  uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.
183. pants paredz “Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu, kā arī pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumu pārkāpšana: Par ieroča, munīcijas, speciālā līdzekļa, civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises, uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma vai šo priekšmetu sastāvdaļu komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona, kurai izsniegta speciālā atļauja (licence) attiecīgās komercdarbības veikšanai, —uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz tūkstoš četrsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.”
Aglonas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.3 “Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā” 2.6 p. noteikts: “Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu sabiedriskās vietās no plkst. 23.00 līdz 7.00, izņemot “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktajās valsts svētku un atzīmējamās dienās – uzliek naudas sodu līdz 213,43 eiro”
Svētku laikā lūgums ievērot ugunsdrošības noteikumus gan mājās, gan ārpus telpām, pievērsiet īpašu uzmanību arī svecīšu un brīnumsvecīšu dedzināšanai, kā arī dekoratīvā apgaismojuma un mirdzošo elektrisko svētku rotājumu lietošanai, kas pastiprināti pievērš bērnu uzmanību,  tāpēc neatstājiet bērnus bez uzraudzības!
Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma un labestība pavada Jūs visu nākamo gadu, un tikai gaišas domas lai palīdz veikt lielus un mazus darbus svētkos un ikdienā!

Informāciju iesniedza: Aelita Repša, VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv