Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Policija informē

Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa informācija par būtiskākajiem reģistrētajiem notikumiem Aglonas novadā periodā no 20. marta līdz 20. aprīlim.

  Preiļu iecirkņa elektroniskajā notikumu žurnālā tika reģistrēti 33 notikumi, apkalpojamajā teritorijā tika sastādīti vairāki administratīvo pārkāpumu protokoli, uzsākti kriminālprocesi, veiktas resoriskās pārbaudes un uzsāktas administratīvās lietvedības. Tika veiktas vairākas ieroču pārbaudes un preventīvie pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

Aglonas novadā tika reģistrēti 7 sadzīves konfliktu gadījumi, kuru rezultātā divas personas uz ārstēšanos tika nogādātas slimnīcā.

Tika reģistrētas 5 zādzības – nozagtas dažādas sadzīves mantas un pārtikas produkti, tiek veiktas pārbaudes. Reģistrēts arī iesniegums par automašīnas zādzību,  par faktu veikta pārbaude. Novadā konstatēts arī automašīnas bojāšanas fakts, tiek veikta pārbaude.

Reģistrēti arī vairāki iesniegumi par naktsmiera traucēšanu. Konstatēti arī vairāki miesas bojājumu nodarīšanas fakti – uzsāktas administratīvās lietvedības. Reģistrēts arī iespējamais draudu izteikšanas fakts.

Saņemts iesniegums no AS “Sadales tīkli” par to, ka Kastuļinas pagastā norautas divas gaisvadu elektrolīnijas – uzsākta administratīvā lietvedība. Aglonas novadā reģistrēts iesniegums, par to, ka uz lauka veicot saimniecības darbus, atrasti artilērijas lādiņi.

Aglonas novadā konstatēti arī vairāki fakti par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā. Par konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām personām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli,  kā arī veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Fiksēti arī vairāki administratīvie pārkāpumi par gājēju ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu,  pārkāpējiem sastādīti  administratīvo pārkāpumu protokoli.

Aglonas novadā konstatēts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums:  pilngadīga persona apmācīja nepilngadīgo vadīt automašīnu.

Aglonas pagastā konstatēts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums -  persona vadīja automašīnu alkohola reibuma stāvoklī. Reģistrēti 2 notikumi par ceļu satiksmes negadījumiem  Aglonas novadā, s. Rutuļi un s. Voguļi,  kas notika sadursmes ar meža dzīvniekiem rezultātā.

No VUGD saņemta un reģistrēta informācija par kūlas dedzināšanas faktu. Administratīvais pārkāpumu kodeksa 179. pants paredz:

  • Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu —uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.
  • Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā —uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit eiro, juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt eiro.
  • Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz septiņsimt eiro, juridiskajām personām — no divtūkstoš deviņsimt līdz septiņi tūkstoši simts eiro.
  • Par kūlas dedzināšanu —uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt eiro.

Valsts policija atgādina: sākoties pavasarim daļa iedzīvotāju cenšas apkopt savas nesakoptās teritorijas, tāpēc atgādinām, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai. Jāatceras, ka kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu ietekmē degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām un citviet.

Atgādinām, ka katrs zemes īpašnieks vai tās lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā notiekošo arī tad, ja normatīvo aktu pārkāpumu konkrētajā īpašumā ir izdarījis kāds cits. Tāpēc īpašniekiem pašiem ir jāpievērš lielāka uzmanība sava īpašuma uzraudzībai.

Aicinām iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēku – nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112!

Informāciju iesniedza: Aelita Repša, VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv