Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Policija informē

Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa informācija par būtiskākajiem reģistrētajiem notikumiem Aglonas novadā periodā no 20. aprīļa līdz 19. maijam.

  Aglonas novadā Preiļu iecirkņa elektroniskajā notikumu žurnālā tika reģistrēti 33 notikumi, apkalpojamajā teritorijā tika sastādīti vairāki administratīvo pārkāpumu protokoli, uzsākti kriminālprocesi, veiktas resoriskās pārbaudes un uzsāktas administratīvās lietvedības. Tika veiktas vairākas ieroču pārbaudes un preventīvie pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Veiktas profilaktiskas rakstura pārrunas ar nepilngadīgajiem mācību iestādēs.

Aglonas novadā tika reģistrēti 5 sadzīves konfliktu gadījumi.Tika reģistrētas 2 zādzības – nozagtas dažādas sadzīves mantas, tiek veiktas pārbaudes. Reģistrēti 2 iesniegumi par automašīnas bojāšanas faktiem, uzsākts kriminālprocess.

Preiļu iecirknī reģistrēti 2 fakti par svešas mantas bojāšanu – uzsāktas resoriskās pārbaudes. Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrēts notikums par mobilā telefona bojāšanu ar transporta līdzekļa palīdzību, tiek veikta pārbaude.

Reģistrēts iesniegums no privātpersonas par nelikumīgām darbībām ar bankas kontiem. Par faktu tiek veikta pārbaude.

Reģistrēti arī 2 iesniegumi par naktsmiera traucēšanu – vainīgās personas sauktas pie administratīvās atbildības. Konstatēti arī vairāki miesas bojājumu nodarīšanas fakti, uzsāktas administratīvās lietvedības.

Aglonas novadā konstatēts kūlas degšanas fakts – uzsākta administratīvā lietvedība.

Aglonas novadā konstatēti arī vairāki alkoholisko dzērienu lietošanas  fakti sabiedriskā vietā. Par konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām personām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli,  kā arī veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Fiksēti arī vairāki pārkāpumi par gājēju ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – pārkāpējiem sastādīti  administratīvo pārkāpumu protokoli.

Aglonas novadā konstatēts ceļu satiksmes pārkāpums –1 persona vadīja traktoru alkohola reibuma stāvoklī, 1 persona vadīja sieviešu tipa velosipēdu alkohola reibuma stāvoklī – (virs 1,5 promilēm). Reģistrēts 1 ceļu satiksmes negadījuma notikums Aglonas novadā, Kastuļinas pagastā, kas notika sadursmes ar meža dzīvnieku rezultātā.

Valsts policija atgādina: 

Tuvojas vasara un skolēnu brīvlaiks. Tā kā vasarā viens no iecienītākajiem aktīvās atpūtas veidiem un vienlaikus arī veids, kā atveldzēties karstā dienā, ir peldēšana, vecāki ir īpaši aicināti padomāt par drošību, atpūšoties ūdenstilpju tuvumā – neatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī neļaut peldēties nezināmās, nepārbaudītās vietās.Pieaugušajiem ar savu uzvedību un attieksmi jārāda bērniem personīgs piemērs, tā demonstrējot, kā pareizi uzvesties.

Lai samazinātu iespējamo traumu un negadījumu rašanās risku, aicinām vecākus pastiprināti pievērst uzmanību bērnu drošībai, piemēram, ievērojot drošības pasākumus un lietojot nepieciešamos aizsarglīdzekļus: braucot ar velosipēdu, lietot aizsargķiveres, roku un kāju aizsargus. Traumas bērni gūst arī krītot, šūpojoties vai lēkājot uz batuta. Bērniem jāatgādina arī kā uzvesties uz ceļiem un gājēju pārejas.

Velosipēdistu vidū ir augsts traumu gūšanas risks, tāpēc lūgums ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības un bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.

Atpūšoties dārzā, gatavojot uz atklātas uguns, svarīgi ir neatstāt degmaisījumu bērniem viegli pieejamās vietās, kā arī  bez uzraudzības – pie uguns vai sakarsētām virsmām.

Bērniem jāatgādina, lai neatstāj savas mantas bez uzraudzības, jo sākoties vasaras brīvlaikam, pastiprināti Valsts policijā tiek saņemti iesniegumi par nozaudētām vai nozagtām mantām.

Vasaras sezonā pieaug arī dzīvnieku sakosto bērnu skaits, jo bērni dodas atpūsties uz laukiem, tiek ilgstoši atstāti kopā ar mājdzīvniekiem.

Lūgums pievērst uzmanību: Vecākiem un personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnus līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Aglonas novada saistošie noteikumi Nr.3 “Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā” 2.7. punkts nosaka, ka par nepilngadīgās personas, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu, atrašanos kafejnīcās, bāros, klubos, diskotēkās, deju zālē un citās vietās, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi, bez vecāku vai personu, kas viņu aizstāj, pavadības – laikā no pulksten 22.00 līdz pulksten 6.00 – komersantam uzliek naudas sodu no 71,14 eiro līdz 284,57 eiro.

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, jāatceras, ka pašiem bērniem un vecākiem jāņem vērā, domājot par drošību uz ielas, pie ūdeņiem, mājās un ārpus tās. Tāpēc lūdzam vecākus pastiprināti pievērst uzmanību bērnu drošībai vasaras brīvlaikā.

Bērniem jāmāca, kā sazināties ar vecākiem un jāpārliecinās vai bērni zina glābšanas dienesta tālruņa numuru – 112.

Informāciju iesniedza: Aelita Repša, VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv