Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Policijas iecirkņa kontaktinformācija

Aglonas novada policijas iecirkņa un inspektoru kontaktinformācija un pieņemšanas laiki.
Aglonas novada  teritorijas apkalpojošo iecirkņa inspektoru pieņemšanas kārtība:

Katru darba dienu no plkst.08:00-16:30
Aglonas iecirknī
Jaudzemu ielā 2-3, Aglona
Kontakttālrunis: 65324285

Otrdienās:
no plkst.09:00-10:00
Šķeltovas pagasta pārvaldē
Šķeltova, Daugavpils iela 7,
Kontakttālrunis: 65600826

no plkst.10:00-11:00
Grāveru pagasta pārvaldē
Grāveri, Ezeru iela 21,
Kontakttālrunis:65629718

no plkst.11:00-12:00
Kastuļinas pagasta pārvaldē
c.Priežmale, Ilzas iela 19,
Kontakttālrunis:65652201

Iecirkni apkalpo inspektori:
Edgars Trulis
Valērijs Vasjukevičs
Aglonas pagasta teritorijas apkalpojošā iecirkņa inspektora pieņemšanas kārtība:

Katru darba dienu no plkst.08:00-16:30
Aglonas iecirknī
Jaudzemu ielā 2-3, Aglona
Kontakttālrunis: 65324285

Otrdienās:
no plkst.10:00-11:00
Aglonas novada domē
Somersetas iela 34, Aglona,
Kontakttālrunis: 653245730

Iecirkni apkalpo Vecākais inspektors
Vilis Patmalnieks

Steidzama informācija iecirkņa inspektoriem nododama visu diennakti Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknī, Talsu ielā 2, Preiļos – dežūrējošajam inspektoram vai pa tālruni 112, 110 vai 65302800 (visu diennakti).