Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Policijas informācija par septembri

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Aglonas iecirknī septembrī reģistrēti 10 iesniegumi. Divos gadījumos uzsākts kriminālprocess, piecos gadījumos uzsāktas administratīvās lietvedības, 3 gadījumos notiek resoriskās pārbaudes.

Aglonas novada apkalpojamajā teritorijā tika konstatēti un fiksēti 19 administratīvie pārkāpumi. Piecas personas sauktas pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksa 171.panta 1.daļas (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošana sabiedriskā vietā un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī), trim personām dzīvesvietā tika konstatēts administratīvais pārkāpums, kas saistīts ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšanu – 1693.pants. 11 personas tika sauktas pie administratīvās atbildības par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu.
Grāveru pagastā septembrī iesniegumi nav saņemti.

Šķeltovas pagastā saņemti 5 iesniegumi

Konstatēts fakts par patvaļīgi ievietotu zvejas tīklu – uzsākta administratīvā lietvedība
Neapdzīvotā mājā tika atrasta mirusi persona, notiek izmeklēšana, uzsākts kriminālprocess
Saņemti 2 iesniegumi no ārstniecības iestādes par personai konstatētiem miesas bojājumiem
– notiek resoriskā pārbaude
ugunsgrēka fakts, nodega dzīvojamā māja – uzsākts kriminālprocess.

Aglonas pagastā saņemti 3 iesniegumi

konflikta laikā personai tika nodarīti miesas bojajumi, notiek resoriskā pārbaude
saņemta informācija par nepilngadīgo personu iespējamo alkohola lietošanas faktu izglītības
iestādē – uzsākta administratīvā lietvedība
saņemta informācija par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizācijas noteikumu pārkāpšanu
– uzsākta administratīvā lietvedība.

Kastuļinas pagastā saņemts 2 iesniegums

saņemta informācija par nelikumīgu alkoholisko dzērienu uzglabāšanu – uzsākta
administratīvā lietvedība
saņemta informācija no izglītības iestādes par nepilngadīgas personas sīkā huligānisma faktu
– uzsākta administratīvā lietvedība.

Uzmanību vecākiem! Lūgums brīdināt bērnus nekontaktēties ar nepazīstamām personām, kā arī nesēsties automašīnās pie nepazīstamām personām.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
Aglonas iecirkņa vecākais inspektors Andris Valainis