Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Portatīvo datoru un multimēdiju tehnikas komplektu iegāde Aglonas novada pamatskolām

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Ieguldījums Tavā nākotnē

Aglonas novada izglītības iestādēs – Grāveru pamatskolā, Priežmalas pamatskolā un Šķeltovas pamatskolā – iegādāti 3 portatīvie datori un 3 multimēdiju komplekti.

Skolotāja portatīvajā datorā ietilpst dators ar tajā instalētu programmatūru, lādētāju, optisko peli un somu.  Vienas vienības  cena ar PVN ir 778,97 LVL.

Multimēdiju komplektā ietilpst portatīvais dators, projektors, interaktīvā tāfele un digitālā datu kamera. Vienas  vienības  cena ar PVN ir 4154,1 LVL

Materiāltehniskais nodrošinājums pamatskolām tika iegādāts no Eiropas Reģionālās attīstības  fonda līdzfinansētā projekta “Aglonas novada skolu informatizācija” .Nr.2010/0050/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/539  budžeta.