Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pozitīvs ieguldījums un aktīva darbība nākotnē

Saturs atjaunots: 9.07.2012.

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda finansētais, Valsts kancelejas sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu administrētais un Aglonas novada domes realizētais projekts “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041) . 26.jūnijā notika pēdējais seminārs, kura laikā Aglonas novada darbinieki saņēma mācību kursu sertifikātus, iepazinās ar projektu izvērtējumu Aglonas novadā, projekta ieguvumiem.

 

 

Projekta ietvaros SIA MVS+  izvērtēja realizēto un esošo Aglonas novada projektu efektivitāti, veica aptauju un apkopoja rezultātus, sagatavoja rekomendācijas projektu darbības uzlabošanai. Par rezultātiem ziņoja Inese Matisāne, kura atzinīgi novērtēja iesaistīšanos projektu realizācijā. Kopš 2009.gada no dažādu fondu  programmām  novadam piesaistīti jau 4,8 miljoni latu, no tiem gandrīz 4,5 miljonus piesaistīja Aglonas novada dome.

 

Par mājas lapā www.aglona.lv  ievietoto interaktīvo karti klātesošos informēja Anatolijs Lukjanskis, nodemonstrējot, kā tā darbojas, kāda informācija kartē pieejama. Ar interaktīvās kartes  palīdzību iespējams iepazīt Aglonas novada  domes datubāzē esošos projektus.  Objektus iespējams atrast dažādos veidos – pēc atslēgas vārdiem vai koordinātēm, pēc tipa vai kategorijas, pēc administratīvās piederības. Interaktīvā karte tiks regulāri papildināta ar jauniem novadā realizētajiem projektiem.

Projekta vadītāja Ineta Valaine demonstrēja prezentāciju par projekta gaitu, problēmām un sasniegumiem, savukārt sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ločmele ziņoja par Aglonas novada domes darbinieku pieredzes apmaiņu Rēzeknes novadā un Aknīstes novadā.

Noslēguma pasākuma dalībnieki atzina, ka projekts ir bijis noderīgs un vajadzīgs, jo iegūtas jaunas zināšanas mācību kursos, apgūta divu pašvaldību pieredze, kas stimulē ģenerēt projektu idejas un veicināt novada attīstību, pievēršot lielāku uzmanību arī pagastu pārvaldēm.

Aglonas novada darbinieku kapacitātes projekta mērķis bija panākt aktīvāku  pašvaldības darbinieku līdzdalību Eiropas Savienības politisko instrumentu un  ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un  pasākumu īstenošanā. Daudzi dalībnieki aptaujā apstiprināja savu gatavību vairāk un aktīvāk piedalīties projektu realizēšanā.

100% no projekta izmaksām finansējis ESF .