Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Priežmalas aktīvisti” veiksmīgi realizē projektu

Saturs atjaunots: 23.08.2016.

 Veiksmīgi tiek realizēts nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” 2016. gada maijā apstiprinātais mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016” iniciatīvas grupas “Priežmalas aktīvisti” projekts “Sports Kastuļinas iedzīvotāju priekam”. Projektu konkursa mērķis – atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.


Līdz šim iniciatīvas grupa jau ir realizējusi projektu, kas tika atbalstīts projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Turpinot aizsākto darbu aktīvākie jaunieši arī šogad piedalījās un projektu konkursā ieguva finansiālu atbalstu 550,00 eiro apmērā.

Konkursa budžetu veido Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu pašvaldību piešķirtais finansējums.

Iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” brīvprātīgi iesaistās šajā projektu konkursā, paši sagatavo projekta pieteikumu, piegādā un uzstāda sporta inventāru trenažieru zālē.

Iegādātais inventārs glabāsies Aglonas novada Kastuļinas pārvaldes telpās (ko iniciatīvas grupa ir saskaņojusi ar pārvaldi), kur tika ierīkota trenažieru zāle. Izveidotā trenažieru zāle, galvenokārt, tiek veidota jauniešiem, bet to drīkst apmeklēt visu vecumu Kastuļinas pagasta iedzīvotāji, kuriem ir vēlme trenēties.

Projekta vispārējais mērķis: Sekmēt Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju pozitīvas attieksmes veidošanos pret sportu, nostiprināt veselību, kā arī dažādot vietējo lauku iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta mērķa grupa ir vietējie lauku Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāji, kuri vēlas apmeklēt trenažieru zāli.

Rezultātā ir iegādāts sporta inventārs (novusa galds, pneimatiskā šautene, divas futbola bumbas un viena volejbola bumba) trenažieru zālei, līdz ar to uzlabota zāles tagadējā materiāltehniskā bāze.

Vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja pilnvērtīgāk nodarboties ar sportu, ir daudzveidotas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēts veselīgs dzīvesveids.

Informāciju iesniedza: Viktors Artjomovs,  iniciatīvas grupas un projekta vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv