Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Priežmalas aktīvistiem” piešķirts finansējums projekta realizācijai

            Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” 2016. gada martā izsludināja mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016” ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus  vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. 2016. gada maijā tika ievietota informācija par atbalstītajiem projektiem, starp kuriem ir arī iniciatīvas grupas “Priežmalas aktīvisti” projekts “Sports Kastuļinas iedzīvotāju priekam”.

            Iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” tika izveidota 2014. gadā. Tās dalībnieki ir vieni no aktīvākajiem Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem, kuri ierosināja trenažieru zāles izveidi vietējiem iedzīvotājiem. Līdz šim iniciatīvas grupa jau ir realizējusi projektu, kas tika atbalstīts projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Turpinot aizsākto darbu aktīvākie jaunieši arī šogad piedalījās un projektu konkursā ieguva finansiālu atbalstu 550,00 eiro apmērā.

Konkursa budžetu veido Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu pašvaldību piešķirtais finansējums.

2014. gada projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi 2014” ietvaros tika iegādāti: boksa cimdi un līkais stienis, kas bija nepieciešams esošajam aprīkojumam, kā arī svarcelšanas solu ar stieni, šogad tiek plānots iegādāties  novusa galdu, pneimatisko šauteni, divas futbola bumbas un vienu volejbola bumbu. Šo aprīkojumu izmantos, gan ikdienā nodarbojoties ar sporta aktivitātēm, gan arī organizējot sacensības. Iegādājoties šo sporta aprīkojumu tiks daudzveidotas sporta aktivitātes. Iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” brīvprātīgi iesaistās šajā projektu konkursā, paši sagatavo projekta pieteikumu, piegādā un uzstāda sporta inventāru trenažieru zālē.

Iegādātais inventārs glabāsies Aglonas novada Kastuļinas pārvaldes telpās (ko iniciatīvas grupa ir saskaņojusi ar pārvaldi), kur tika ierīkota trenažieru zāle. Izveidotā trenažieru zāle, galvenokārt, tiek veidota jauniešiem, bet to drīkst apmeklēt visu vecumu Kastuļinas pagasta iedzīvotāji, kuriem ir vēlme trenēties. Kopš trenažieru zāles aprīkojuma iegādes 2014. gadā, apmeklētāju skaits ir palielinājies.

Projekta vispārējais mērķis: Sekmēt Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju pozitīvas attieksmes veidošanos pret sportu, nostiprināt veselību, kā arī dažādot vietējo lauku iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Plānotās aktivitātes atbilst projekta mērķim un tematiskajiem virzieniem, jo tiek veicināts vietējo iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un jauniešu fiziskā attīstība, kā arī nodrošinātas lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Iecerētās aktivitātes jārealizē līdz 22.07.2016.

Projekta mērķa grupa ir vietējie lauku Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāji, kuri vēlas apmeklēt trenažieru zāli.

Rezultātā tiks iegādāts sporta inventārs ( novusa galds, pneimatiskā šautene, divas futbola bumbas un viena volejbola bumba) trenažieru zālei, līdz ar to tiks uzlabota zāles tagadējā materiāltehniskā bāze.

Vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja pilnvērtīgāk nodarboties ar sportu, tiks daudzveidotas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēts veselīgs dzīvesveids.


 

Informāciju sagatavoja iniciatīvas grupas un projekta vadītājs Viktors Artjomovs.