Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Priežmalas pamatskola 17. novembrī aicina vecākus uz skolu

Dienas kārtība:

Plkst. 11.30 vecāku sapulce:

skolas darba izvērtējums par iepriekšējo mācību gadu;

interešu izglītības iespējas Aglonas novadā.

Plkst. 13.15 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums.

         Tikšanās ar klašu audzinātājiem.