Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Priežmalas pamatskola atskatās uz darbīgo oktobri

Vēl mirklis tu skaties
kā pīles aizlido
debesis piekliegdamas
un kaili koku zari klusē
projām tiekdamies…

Daba vēlā rudenī mums sniedz diezgan vienmuļus skatus, tomēr skolas dzīve rudenī nebūt nav tik drūma, tieši otrādi: mācību darbs mijas ar skaistiem un interesantiem pasākumiem, veiksmīgu sportošanu un patīkamu ciemošanos.

Priežmalas pamatskola oktobra mēnesi iesāka ar patīkamu sporta uzvaru: 3. vieta starpnovadu skolu futbola sacensībās 4.-5. klašu grupā. Futbols mūsu skolā vienmēr ir bijis goda vietā. Paldies sporta skolotājam Sergejam Placinskim par futbola tradīciju uzturēšanu!

Lietainajā un drēgnajā 4. oktobra dienā skolā tika svinēta Skolotāju diena. Skolēnu pašpārvaldes vadītais pasākums ar brīnišķīgiem priekšnesumiem pārvērta šo dienu par saulainu, gaišu un prieka pilnu dienu!

Projekta “Ar cieņu par pārtiku” ietvaros 10. oktobrī Vispasaules PUTRAS DIENĀ  Aglonas BJBLPC „Strops” notika Gudro taupītāju diena. Bezgala interesantajā, izzinošu uzdevumu un informācijas bagātajā pasākumā 5.-9. klašu skolēni guva daudz zināšanu un iemaņu ēdiena gatavošanā un produktu taupīšanā.

11. oktobrī projekta Nr.9.2.4.2/16/I/002 „Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” skolā notika pasākums „Mainu cigareti pret …”, kuru vadīja skolotāja Gunta Gedroic – Juraga. Priežmalas pamatskolā akcijas laikā skolēni izveidoja vairākas radošās grupas un katrai grupai bija savs noteikts temats par smēķēšanas kaitīgumu:
2.-4. klase zīmēja mazos plakātiņus ”Es gribu augt vesels” par kaitīgajiem ieradumiem un kā ar tiem cīnīties;
5. klase radoši atklāja smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību un apkārt esošajiem līdzcilvēkiem;
6.-7. klase sastādīja veselīga uztura karti vienai nedēļai;
8. klase izveidoja un parādīja reklāmas rullīti par smēķēšanas kaitīgumu;
9. klase uzstājās ar savu sacerēto ludziņu, kurā parādīja, kā smēķēšana ietekmē cilvēka reproduktīvo veselību.

14. oktobrī 9. klases skolēni devās uz Aglonu, lai piedalītos diskusijā “Kafija ar politiķiem”. Jauniešiem bija patīkami, ka darba grupās kopā ar novada politiķiem varēja kopīgi spriest un runāt par jaunatnei aktuāliem jautājumiem.
Šī nedēļa 9. klases izglītojamiem bija notikumu pilna, jo jau 16. oktobrī viņi kopā ar savu klases audzinātāju Annu Abuži devās uz Daugavpili, kur apmeklēja Marka Rotko centru un iepazina Daugavpils cietokšņa vēsturi.
Savukārt 17. oktobrī 6.-9. klašu skolēni devās ciemos uz kaimiņu novada Rušonas pamatskolu, kur piedalījās pasākumā „Eiropas valodu diena”. Paldies, skolas vadībai un valodu skolotājiem, īpaši skolotājai Sandrai Lunei, par sirsnīgo uzņemšanu un iespēju pārbaudīt latviešu, krievu, angļu valodu zināšanas, pildot interesantus un atraktīvus uzdevumus.

Rudens ir laiks, kad „jāskaita cāļi”. Šo darbu veiksmīgi izpildīja mūsu mazpulcēni Amanda Reščenko un Kārlis Kristiāns Vigups, skolotājas Ingrīdas Kroičes vadībā, 19. oktobrī piedaloties Mazpulcēnu forumā Salas novadā.  Šeit notika mazpulcēnu lauku labumu tirdziņš un viņu paveikto projektu prezentācijas. Amanda un Kārlis ieguva I pakāpes novērtējumu par savu padarīto darbu. Īsti darba rūķi! Lai arī nākamgad darbiņi sokas!

Arī skolēnu brīvlaikā skolā ritēja darbs. Šeit pulcējās 5.-9. klašu skolēni, lai uzsāktu projekta „Pasniedz plaukstu” realizāciju. Nodarbības norit Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros un tā mērķis ir: Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamajiem palielināt motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.  Projektu realizē biedrība „Mācību centrs „Gaisma””.  Notika divas pirmās nodarbības „Veiksmes principi ikdienā”, kuros skolēni guva zināšanas, kā izvirzīt savus mērķus, kā izvēlēties īsto dzīves ceļu un celt savu pašapziņu.
Nodarbības vadīja mācību centra „Gaisma” vadītāja Karina Stivriņa. Dalībnieki apguva noderīgus paškoučinga paņēmienus, kurus varēs izmantot ikdienā, kā arī mācījās apzināt savas dzīves pamatvērtības, un, balstoties uz tām, pareizi izvirzīt svarīgākos dzīves mērķus, kas ļautu dzīvot tā, kā ikviens pats vēlas.

Oktobra mēnesi iesākām ar futbolu un brīnišķīgi arī noslēdzām, iegūstot 1. vietu starpnovadu skolu futbola sacensībās  8. – 9. klašu grupā. Malači! Lai arī turpmāk veicas!

FOTOGALERIJA

Kad vasara iet projām,
svied puķi debesīs,
un nešaubies, ka prieku
tev rudens atnesīs!

Jā, arī rudens pelēkajās dienās var rast varavīksni! Paveiktie darbi krāso mūsu dzīvi visdažādākajos toņos, un tikai no mūsu attieksmes un sirdsdegsmes ir atkarīgs, kādi šie toņi būs – gaiši un priecīgi, vai tumši un drūmi!

 

Informāciju iesniedza:  Sandra Rakova, Priežmalas pamaskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv