Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Priežmalas pamatskola Latvijas dzimšanas dienas noskaņās

Saturs atjaunots: 3.12.2012.

Priežmalas pamatskolā bija īpaši padomāts par to, kā skolēniem radīt svētku sajūtu Latvijas dzimšanas dienā. Ļoti svarīgi, lai skolas vecumā rastos lepnums un piederības sajūta mūsu zemei Latvijai. Sekojot aktualitātēm, zinām, ka, iespējams, pēc vairākiem gadu desmitiem tieši no mūsu domām, darbiem un rīcības būs atkarīgs, vai pastāvēs latviešu tauta. Izpratne veidojas saistot cēlas lietas ar tuvāko apkārtni, ar attieksmi, ar mīļiem cilvēkiem.

Gatavošanās svētkiem noritēja gandrīz divas nedēļas. Floristikas pulciņš skolotājas A. Reščenko vadībā  rotāja skolu. Bērni zīmēja, aplicēja Latvijas kontūru, to izdaiļojot dažādām krāsu joslām – tik košām krāsām, kādas vien katrs redz sev apkārt. Katrs savādāku un visi kopā – tik daudzkrāsainu un skaistu Latviju.

 

 

 

Mūsu uzdevums bija sarūpēt Latvijai dāvanu. Pirmā dāvana bija plakāti, kurus veidoja katra klase, tajos tika atspoguļots Latvijas krāšņums un nopelni. Otrā dāvana bija eseju konkurss  „Mana Latvija”. Tika atlasīti 12 labākie darbi. Pirmo vietu un  balvu ieguva 8.klases skolniece D. Kazakeviča, otro – 8.klases skolniece T. Mikulova, trešo – 5.klases skolniece K. Butlere, atzinību – 7. klases skolēns O. Barovskis, pārējie ieguva pateicības par piedalīšanos. Katra skolēna sirds ielika tajā mazumiņu gaišuma!

Trešā dāvana – vēstures konkurss „ Vai pazīsti Latviju”, kurā par uzvaru cīnījās četras pamatskolas  komandas. Pirmo vietu ar pārliecinošu punktu skaitu ieguva komanda

„ Latvijas sargi”, otro „ LV Priežmala”, trešo „Patrioti”. Skolēni apliecināja savas zināšanas par Latviju, kā arī guva jaunas zināšanas.

Nākamais pasākums bija klases audzinātāja stunda „ Būt piederīgam Latvijai”, kurās notika dažāda veida konkursi, tika minētas krustvārdu mīklas.

Visas nedēļas garumā katrā klasē  notika mazā talka, kur tika sakārtotas klases telpas.

Piektdienas rītā skolēnu pašpārvalde organizēja „ Labestības stundu” gan skolēniem, gan skolotājiem. Tajā bija iespēja izteikt domas par dzimto vietu, paust savu mīlestību pret  Latviju. Šī stunda pierādīja to, ka katrs ļoti mīl savu dzimto pusi, Latviju. Skolas direktore Anna Guževa bija ļoti gandarīta par lielo Dzimtenes mīlestību un pasākuma noslēgumā teica: „ Es ļoti lepojos par to, ka Jūs tiešām mīlat savu dzimto pusi un esat gatavi ieguldīt savu darbu, lai tā ar katru gadu kļūtu vēl krāšņāka. Es aizeju no šejienes ar pārliecību, ka mēs esam savas zemes patrioti!”

 

 

 

 

Visnozīmīgākais pasākums bija svinīgais pasākums „ Dāvana Latvijai”, ko organizēja dramatiskais pulciņš, kuru vada skolotāja S. Rakova. Tajā piedalījās visi skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki, kuriem šajā dienā bija skolas kopsapulce „Ģimenes un skolas vienotība un savstarpējā sapratne”.

Prieks bija par to, ka vecāku bija daudz, tā veidojas kopības sajūta, gandarījums par kopā paveikto.

Sākumā visi vienojāmies, dziedot valsts himnu, tad  skolas direktore Anna Guževa sveica bērnus un darbiniekus Valsts svētkos, atklājot, ka lepojas par Latviju un par katru  sirsniņu, kas pilnveido prasmes un zināšanas šajā skolā, kā arī par katru darbinieku, kas iegulda savu darbu, zināšanas un strādā ar sirds siltumu.

Koncerts bija īsta dāvana Latvijai! Mēs centāmies sasildīt mūsu Latviju ar  mīļiem tautasdziesmu un dzejas  vārdiem, ar skanīgām dziesmām, kuras dziedāja gan pirmskolas, gan pamatskolas bērni, un raitu dejas soli. Priekšnesumus palīdzēja sagatavot mūsu skolotāji: S. Rakova, I. Bazuļeva, L. Pļešanova, A. Valeine, K. Stivriņa. Ar lielu atbildības sajūtu un lepnumu uzstājās gan mazie, gan lielie. Man likās, ka tas bija saviļņojošs pasākums, jo katra dalībnieka acīs staroja prieks, ārā bija pelēcīga rudens diena, bet zālē bija silti un jauki, jo  katra sirds izstaroja ko īpašu. Zālē uz skatuves stāvēja lāde, kura svinīga pasākuma laikā tika piepildīta ar dāvanām, mūsu gara dāvanām!

Gatavojoties svētkiem, neviens nestāvēja maliņā, katrs ieguldīja savu sirds bagātību, radošo izdomu, tāpēc arī svētki izdevās varen sirsnīgi! Man ir liels prieks, ka visi tik aktīvi piedalījās un guva gandarījumu. Un ir patiesība, ja tu dari ko labu, tad tev arī paliek labi. Svētku sajūta mums vēl bija arī nākamajā nedēļā, jo sporta skolotājs organizēja sacensības zēniem, kur viņi varēja apliecināt savu fizisko spēku, drosmi, izturību, veiklību. Mūsu skolā ir īsti Latvijas sargi!

Skolēnu pašpārvaldes vārdā 8.klases skolniece T. Mikulova