Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Priežmalas pamatskola piedalās LMT projektu konkursā “LMT LATVIJAI!” ar diviem projektiem

Priežmalas pamatskola piedalās LMT projektu konkursā “LMT LATVIJAI!” ar diviem projektiem: 

”Vecmāmiņas pūra lādes dārgumi” (11) un „Futbola formu un futbola inventāra iegāde” (12)

Projekta „Vecmāmiņas pūra lādes dārgumi” mērķis ir iesaistīt skolēnus un vecāka gada gājuma cilvēkus kopīgos pasākumos, veicinot dažādu paaudžu sadarbību un cieņu vienai pret otru.

Projekts tiks realizēts Priežmalas pamatskolā un kļūs par pamatu bāzes veidošanai vietējās kopienas sabiedriskajam centram – “Kopienas skolai”, kurā tiks sniegti dažādi integrēti pakalpojumi (attīstītas prasmes un iemaņas visu vecumu iedzīvotājiem, rīkoti atpūtas un veselības veicināšanas pasākumi, uzņemti tūristi, nodrošināta kopienas kultūrvēstures pētīšana un saglabāšana utml.).
Lai dažādas paaudzes savā starpā sadarbotos un respektētu viena otru, ir nozīmīgi nodrošināt pozitīvu, drošu un atbalstošu vidi gados vecākiem cilvēkiem, kā arī novērtēt, kādi var būt sabiedrības kopējie ieguvumi no šīs sabiedrības grupas aktīvas dalības ikdienas procesos. Ir svarīgi iesaistīt vecāka gada gājuma cilvēkus, lai mazinātu viņu sociālo izolētību. Projekts sniegs iespēju dažādu paaudžu pārstāvjiem pavadīt kopā laiku, mācīties vienam no otra, veidot cieņpilnas attiecības.
Projekta dalībnieki piedalīsies darbnīcās, kurās apgūs dažādas prasmes: ziepju darināšanu, sveču liešanu, dažādu tautu tradicionālo ēdienu gatavošanu, galda klāšanu.
Projekta dalībnieki dosies kopīgās ekskursijās, tiks sagatavots koncerts, Kastuļinas tautas namā tiks izveidota izstāde „No vecmāmiņas pūra lādes”.
Par kopā pavadīto laiku skolēni izveidos prezentācijas, kuras demonstrēs projekta noslēguma pasākumā, tādējādi iepazīstinot vecmāmiņas un vectētiņus ar jaunajām tehnoloģijām un to iespējām.
Kopīgi veiktie darbi un dalība pasākumos ļaus apzināt dažādās iespējas harmonisku un cieņpilnu attiecību izveidošanā sadarbībai paaudžu starpā.

un

„Futbola formu un futbola inventāra iegāde” (12)

Iegādājoties sporta formas un futbola inventāru, tiks atbalstīti Priežmalas pamatskolas jauni talanti, tiks celta viņu pašapziņa.
Jaunie futbolisti varēs piedalīties dažādās futbola sacensībās, popularizējot Aglonas novada un Priežmalas pamatskolas vārdu. Projekta ietvaros, tiks organizēts bērnu starpnovadu futbola turnīrs „Priežmala Cup- 2017”. Priežmalas iedzīvotāji varēs aktīvi atbalstīt Priežmalas komandu, atnākot uz šo turnīru.
Daudzi jaunieši Priežmalē, kuri jau ir beiguši skolu, arī labprāt nodarbojas ar futbolu, viņi varēs izmantot projekta ietvaros iegādāto inventāru, lai uzlabotu savu futbola tehniku.
Ar projekta palīdzību tiks popularizēts veselīgs dzīves veids gan bērnu, gan pieaugušo vidū.

Lūdzu, nobalsojiet par šiem projektiem!

Tie palīdzēs Priežmalas pamatskolas skolēniem padarīt dzīvi interesantāku un daudzveidīgāku, kā arī radīs iespēju apgūt jaunas prasmes, pilnveidot un attīstīt esošās!
Līdz 21.aprīlim balso par labām iecerēm – „LMT Latvijai palīdzēs ar finansēm!”
Balsošanas iespējas:
1. Aglonas novada pašvaldībā, aizpildot anketu;
2. Interneta portālā www.lmt.lv sadaļā LMT Latvijai, www.lmt.lv/lmtlatvijai
3. Ar īsziņu (tikai LMT klientiem), sūtot tekstu: Aglona11 vai Aglona12 uz numuru 1668

 

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, Priežmalas pamatskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv