Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Priežmalas pamatskolā tiks realizēti divi projekti

Priežmalas pamatskolas mazpulks piedalījās Mini Ideju konkursā “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017” un ieguva nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonda”  finansējumu projektam „Ģimeņu diena Priežmalas pamatskolā”.


19. maijā skolēni aicinās savus vecākus uz skolu, lai kopā pastrādātu un atpūstos: tiks stādītas lilijas, atjaunoti skrejceliņi sporta laukumā, varēs vērot skolēnu priekšnesumus un baudīt smaržīgu zāļu tēju.

Šī projekta mērķis ir stiprināt Ģimenes dienas svinēšanas tradīcijas Priežmalē. Ģimene ir svarīgākais mūsu dzīvē un visdārgākais, ko mēs viens otram ģimenē varam dot, tas ir kopā pavadītais laiks. Vēl jo labāk, ja tas ir kopīgi veikts darbs.

Priežmalas pamatskola 2013. un 2014. gadā piedalījās LU projektā ESF „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.  Dalība šajā projektā veicināja skolas un vecāku sadarbību, izveidojās vecāku iniciatīvas grupa, kas, Karīnas Bogdanovas vadībā, šogad piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonda”  mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2017” un ieguva finansiālo atbalstu projektam „Priežmalas pamatskolas sporta laukuma atjaunošana”. Ir plānots atjaunot un krāsot brīvdabas vingrošanas iekārtas, atjaunot basketbola laukumu, iegādāties futbola vārtus un volejbola tīklus, salabot un nokrāsot slīdkalniņu un atpūtas soliņus un izveidot šķēršļu joslu.

Pēc projekta realizācijas bērniem būs patīkamāk pavadīt laiku atjaunotajā sporta laukumā. Vecāki, vecvecāki ar bērniem labprāt pavadīs savu brīvo laiku skolas sporta laukumā – gan brīvdienās, gan vasarā, atvaļinājuma laikā. To varēs izmantot arī, uz vasaras brīvlaiku atbraukušie, bērni no citiem novadiem.

Pateicos Priežmalas pamatskolas mazpulcēniem un skolēnu vecākiem par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē.

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, Priežmalas pamatskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv