Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Priežmalas pamatskolā turpinās ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Priežmalas pamatskolā turpinās ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) īstenošana, kura ietvaros tiek realizēts projekts “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamajiem nepieciešams palielināt motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, sagatavoties darba tirgus konkurējošiem apstākļiem, izveidojot nepieciešamo ieradumu kopumu un uzsverot katra paša rīcības sekas uz turpmāko mācību un darba karjeru, izveidot uzticēšanās pilnas attiecības pašam ar sevi, tiekties uz augstiem rezultātiem, rast sevī spēkus un atturēties no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas.
Biedrība „Mācību centrs „Gaisma”” Priežmalas pamatskolā īsteno projektu „Pasniedz plaukstu!”, kurā jau ir novadītas 7 nodarbības un 5 dienu nometne.
Nodarbību laikā, kuras vadīja pieredzējuši speciālisti, jaunieši ieguva zināšanas, kā izvirzīt savus mērķus, kā izvēlēties īsto dzīves ceļu un celt savu pašapziņu, apguva noderīgus paškoučinga paņēmienus, kurus varēs izmantot ikdienā; pilnveidoja zināšanas par sava organisma iespējām labsajūtas radīšanai, guva ieskatu par cilvēka spējām atpazīt un izjust emocijas, kas ir vitāli svarīga, jo emocijas ir vienīgais indikators, kurš palīdz novērtēt, vai apkārtējā vide ir pietiekami droša, apmierina vajadzības, atbilst prasībām, kuras nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai.
Sakarā ar Covid-19 izplatību, nebija iespējas novadīt visas nodarbības, kā bija plānots, tādēļ jau jaunajā mācību gadā jauniešiem tiks piedāvātas nodarbības, kurās varēs iegūt informāciju par to, kas ir brīvprātīgais darbs, kā brīvprātīgais darbs palīdz citiem un sev.
No 3. augusta līdz 7. augustam 25 Priežmalas pamatskolas skolēni piedalījās nometnē „Pasniedz plaukstu!”, kuras laikā tika attīstītas tādas īpašības kā mērķtiecība, iedziļināšanās, sadarbība, pašizpratne, lēmumu pieņemšana, atvērtība un pašizpausme. Jauniešiem tika nodrošināta  radoša, interesanta un fiziski aktīva darbība, tika piedāvātas arī  praktiskās darbnīcas. Tika izmantoti arī dažādi komandu sporta veidi, kas ļāva jauniešiem iekļauties grupā.
Jaunieši mācījās pozitīvi domāt, izkāpt ārā no savas komforta zonas, sākt darīt un noticēt saviem spēkiem.
Tika organizēts brauciens uz Sporta atrakciju parka „Starp debesīm un zemi”, kur katrs spēja novērtēt savas spējas grūtību pārvarēšanā, attīstīt prasmi strādāt komandā.
Labs rūdījums tika gūts laivu braucienā pa Ilzas-Geranimovas, Rušonas un Biržkalna ezeriem. Bija liels prieks un gandarījums, kad brauciena dalībnieki, pārvarot visas grūtības, sveiki un veseli tika krastā.

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, nometnes „Pasniedz plaukstu!” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv