Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Priežmalas pamatskolas kolektīva iesniegums


Priežmalas pamatskolas kolektīva (10 paraksti)iesniegums Aglonas novada
domes komisijai “Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas
direktors”.
Iesniegums

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv