Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Priežmalas pamatskolas zvans aicinās savus bērnus atkal uz mācībām

Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj-
Uz skolu man jāiet rīt.
Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt,
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.

Spilgtās pīlādžu ogas vēsta, ka vasara aiziet un drīz jau Priežmalas pamatskolas zvans aicinās savus bērnus atkal uz mācībām. Skolas darbinieki un vecāki ir parūpējušies par to, lai skolēniem būtu patīkami mācīties un uzturēties skolā un tās apkārtnē.

Šajā vasarā tika realizēti divi projekti: Priežmalas mazpulks par Aglonas novada piešķirtajiem līdzekļiem izveidoja „Priežmales labirintu”- apļveida labirintu no 5 dažādu šķirņu dekoratīvajiem krūmiņiem, bet skolēnu vecāku iniciatīvas grupa, piedaloties Viduslatgales pārnovadu fonda projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2017”, ieguva līdzekļus skolas sporta laukuma atjaunošanai. Tika atjaunoti skrejceliņi, atjaunots basketbola laukums, nokrāsotas visas metāla konstrukcijas, iegādāti jauni futbola vārtu, volejbola un basketbola grozu tīkli. Viens no galvenajiem skolas uzdevumiem jaunajā mācību gadā ir veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu un ekoloģiski tīru vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni. Lai to veiktu, ļoti svarīga ir vecāku aktīva līdzdalība skolas dzīvē. Paldies visiem vecākiem, kuri piedalījās šī projekta realizācijā.

Skolas darbinieki ar nepacietību gaida tikšanos ar saviem skolēniem, īpaši ar mazajiem pirmklasniekiem – Jūliju, Karalīnu un Daini.

Priecāsimies, ja mūsu skolas bērnu pulciņš palielināsies!

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, Priežmalas pamatskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv