Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Priežmalas skolas klasēs kā ziedošās ābelēs dūca atmiņu bites

  Neskatoties uz to, ka sestdienās skolā mācības nenotiek, 3. maija vakarā Priežmalas pamatskolas durvis bija plaši atvērtas, jo tika gaidīti absolventi un skolotāji no visām Latvijas malām, uz tieši viņiem domātajām mācību stundām. 1. stunda bija vēsture, kuru vadīja bijusī skolas direktore Janīna Nazarova. Viņa pastāstīja par skolas pirmsākumiem 1924. gadā, par pirmajiem skolas vadītājiem, par grūtībām, ar kurām bija jāsastopas skolotājiem tajā laikā. Skolas absolventi, kurus mācījusi šī skolotāja, pateicās par viņas neatlaidīgo darbu, sniegtajām zināšanām un lielo ieguldījumu Priežmalas pamatskolas attīstībā.
Vēstures stundā arī notika neklātienes ekskursija pa skolas izlaidumu atmiņu lappusēm. 2009., 2004., 1999.,1994., 1989., 1984. ….. 1954. Kopā 12 izlaidumu absolventi dalījās atmiņās par skolas dzīvi. Īpaša uzmanība tika veltīta Jakovam Grigorjevam, kurš bija Priežmalas vidusskolas 1. izlaiduma absolvents. Pārsteigumu bija sagatavojuši 1967. gada absolventi – no 20 bijušajiem skolēniem bija ieradušies 12. Visi jautri, atraktīvi, radoši, brīnišķīgi cilvēki. Labi un sirsnīgi novēlējumi skolai, jaukas dāvanas, pateicība skolotājiem, jautri stāsti par atgadījumiem stundās, pārgājienu un ekskursiju piedzīvojumi mijās ar smeldzīgām un gaišām atmiņām par tiem skolotājiem un absolventiem, kuru vairs nav – tādā, ģimeniskā un draudzīgā, gaisotnē nemanot pagāja svinīgā pasākuma daļa. Pēc vēstures stundas skanēja zvans, un visi devās uz klasēm, kur notika atmiņu stunda. To vadīja klašu audzinātāji: Marija Grigorjeva, Konstantīns Ivanovs, Oļegs Terentjevs, Vjačeslavs Vērdiņš, Karina Stivriņa. Gaiteņos bija klusums, kā jau stundu laikā, bet klasēs kā ziedošās ābelēs dūca atmiņu bites. Drīz vien atkal skanēja skolas zvans, saucot uz 3. stundu – dejām.
Absolventu vakars – tradīcija, kura ļauj, kaut uz brīdi, atgriezties saulainajā bērnībā un trauksmainajā jaunībā. Absolventu un skolotāju smaidošās sejas, spožās acis, patīkamās emocijas, patiess prieks par atkalredzēšanos deva lielu gandarījumu vakara rīkotājiem. Gaidīsim arī nākamgad uz tikšanos Priežmalas pamatskolā! Fotogrāfijas ir apskatāmas sadaļā Fotogalerijas. Foto: S.Rakova

Skolas direktore Sandra Rakova

Ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv