Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Priežmalē iedzīvotāji veido vidi

Saturs atjaunots: 21.11.2012.

„Cāļus skaita rudenī” – tā saka tautas gudrība. Tiešām ir laiks novērtēt padarīto. Biedrība „Ilzes krasti” informējusi, ka piedalījās Biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura mērķis bija uzlabot mūsu dzīves fizisko uz sociālo dzīves kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu.

Iesniegtais projekts „Sporta laukums Priežmalē” guva atbalstu un tā realizācijai tika piešķirti Ls 300.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sakopts un labiekārtots sporta laukums. Tika iegādātas sporta preces: volejbola bumbas, futbola bumbas, volejbola un futbola tīkli. Labiekārtošanas darbos piedalījās bezdarbnieki un jaunieši. Viņi sakopa sporta laukuma teritoriju, ierīkoja jaunus solus. Sporta laukumā tika uzstādītas arī divas atkritumu tvertnes. Labiekārtotajā sporta laukumā jau notika arī ikgadējās sacensības futbolā, kurā piedalījās 7 komandas: no Aglonas; Šķeltovas; Krāslavas; Dagdas; Robežniekiem un divas komandas no Priežmales.

Sporta laukums ir vieta, kur vasarā labprāt uzturas pagasta iedzīvotāji, īpaši bērni un jaunieši. Tā ir alternatīva atpūta „sēdēšanai” mājās pie televizora vai pie datora. Prieks, ka jauniešiem patīk sports.

Projektā plānotais tika sekmīgi realizēts. Uzlabojumi sporta laukumā dos iespēju pagasta iedzīvotājiem nodarboties ar sportu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, spēlējot futbolu un volejbolu. Biedrības „Ilzes krasti” darbībā kādu laiku bija iestājies klusuma periods. Piedaloties projektu konkursā, ko izsludināja „Preiļu rajona partnerība”, biedrība atguva aktivitāti, tas ir impulss turpmāk aktīvāk piedalīties projektu konkursos, lai varētu iegūt līdzekļus pagasta iedzīvotāju iesaistīšanai dažādās aktivitātēs un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Sirsnīgs paldies biedrībai „Preiļu rajona partnerība” par atbalstu un iespēju piedalīties projektu konkursā!